Tietoa vedestä

Toimitamme kuluttajien käyttöön talousvettä, jonka raakavetenä käytetään itse tuottamaa pohjavettä. Paavolanharjun ja Kantinkankaan vedeottamot sijaitseva soraharjuilla, molemissa on käytössä siiviläkaivot. Osuuskunta toimittaa vettä 850 - 900 m3/vrk. Vedenottamoiden veden käsittelynä on alkalointi. Alkalointi suoritetaan kalkkikivikäsittelyllä. Raakavesi nostetaan kalkkikivialtaaseen, jossa vesi suodattuu, siitä vesi ohjautuu alavesisäiliöön ja lopulta verkostoon. Kantinkankaalla vesi hapetetaan; vesi suihkutetaan kalkkikivien pintaan. Kalkkikivi (rouhe) vaihdetaan noin viiden vuoden välein, tarvittaessa kalkkikiveä lisätään.

Veden laatua tarkkaillaan säännöllisellä näytteiden otolla, kerran vuodessa pumppaamoiden raakavedestä, sekä neljä näytettä verkostovedestä; Leppälahden koululta, terveyskeskuksesta ja Kristilliseltä kansanopistolta. Näytteet lähetetään tutkittavaksi SeiLab Oy Haapaveden toimipisteeseen.

Tutkimustodistus 4.10.2019

Tutkimustodistus II 4.10.2019

Tutkimustodistus 22.3.2019

Tutkimustodistus 3.4.2018

Tutkimustodistus 30.7.2018

 

 

 

Pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelmat, pohjavesien korkeuksia tarkkaillaan ja mitataan määräajoin. Osuuskunnassa on varauduttu työajan ulkopuolella tapahtuvien vikojen ja häiriöiden hoitamiseen varallaolojärjestelmällä.