Reisjärven Vesiosuuskunta

Reisjärven Vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1963. Osuuskunnan omistavat jäsenet. Vesiosuuskunta toimii Reisjärven kunnan alueella ja tavoitteena on toimittaa kuluttajien käyttöön talousveden laatukriteerit täyttävää vettä.

Laitoksella on kaksi vedenottamoa, jotka sijaitsevat Paavolanharjun ja Kantinkankaan soraharjuilla. Vettä ei osteta ulkopuolisilta toimittajilta, eikä sitä myöskään myydä muille tahoille.

Yleistä tietoa

  • Jäsenmäärä 1077 kpl
  • Vesijohtoverkostoa n. 273 km
  • Vesiliittymiä 1173 kpl
  • Laskutettu vesimäärä 250 764 m3 (v. 2022)
  • Henkilökuntaa 2 henkilöä
  • Hallituksen puheenjohtaja Mauri Heinonen
  • Toimitusjohtaja (sivutoiminen) Olli Jokinen
  • Liikevaihto 364 430,12 euroa (v. 2022)

 

Vesikoulu -mainoskuva

Joka päivä on vesi päivä -mainoskuva  Pytty -mainoskuva