Toimitamme kuluttajien käyttöön talousvettä, jonka raakavetenä käytetään itse tuottamaa pohjavettä. Paavolanharjun ja Kantinkankaan vedeottamot sijaitseva soraharjuilla, molemissa on käytössä siiviläkaivot. Osuuskunta toimittaa vettä 850 - 900 m3/vrk. Vedenottamoiden veden käsittelynä on alkalointi. Alkalointi suoritetaan kalkkikivikäsittelyllä. Raakavesi nostetaan kalkkikivialtaaseen, jossa vesi suodattuu, siitä vesi ohjautuu alavesisäiliöön ja lopulta verkostoon. Kantinkankaalla vesi hapetetaan; vesi suihkutetaan kalkkikivien pintaan. Kalkkikivi (rouhe) vaihdetaan noin viiden vuoden välein, tarvittaessa kalkkikiveä lisätään.


TVeden laatua tarkkaillaan säännöllisellä näytteiden otolla, kerran vuodessa pumppaamoiden raakavedestä, sekä neljä näytettä verkostovedestä; Kangaskylän Pitokartanosta, terveyskeskuksesta ja Kristilliseltä kansanopistolta. Näytteet lähetetään tutkittavaksi SeiLab Oy Haapaveden toimipisteeseen.

Tutkimustodistus 22.12.2022

Tutkimustodistus 26.9.2022

Tutkimustodistus 26.9.2022  2.

Tutkimustodistus 17.5.2022

Tutkimustodistus 10.3.2022

Tutkimustodistus 10.12.2021

Tutkimustodistus 20.9.2021

Tutkimustodistus 2 20.9.2021

Tutkimustodistus 3 20.9.2021

Tutkimustodistus 4 20.9.2021

Tutkimustodistus 5 20.9.2021

Tutkimustodistus 6 20.9.2021

Pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelmat, pohjavesien korkeuksia tarkkaillaan ja mitataan määräajoin. Osuuskunnassa on varauduttu työajan ulkopuolella tapahtuvien vikojen ja häiriöiden hoitamiseen varallaolojärjestelmällä.