Toimitamme kuluttajien käyttöön talousvettä, jonka raakavetenä käytetään itse tuottamaa pohjavettä. Paavolanharjun ja Kantinkankaan vedeottamot sijaitseva soraharjuilla, molemissa on käytössä siiviläkaivot. Osuuskunta toimittaa vettä 850 - 900 m3/vrk. Vedenottamoiden veden käsittelynä on alkalointi. Alkalointi suoritetaan kalkkikivikäsittelyllä. Raakavesi nostetaan kalkkikivialtaaseen, jossa vesi suodattuu, siitä vesi ohjautuu alavesisäiliöön ja lopulta verkostoon. Kantinkankaalla vesi hapetetaan; vesi suihkutetaan kalkkikivien pintaan. Kalkkikivi (rouhe) vaihdetaan noin viiden vuoden välein, tarvittaessa kalkkikiveä lisätään.


TVeden laatua tarkkaillaan säännöllisellä näytteiden otolla, kerran vuodessa pumppaamoiden raakavedestä, sekä neljä näytettä verkostovedestä; Kangaskylän Pitokartanosta, terveyskeskuksesta ja Kristilliseltä kansanopistolta. Näytteet lähetetään tutkittavaksi SeiLab Oy Haapaveden toimipisteeseen.

Tutkimustodistus 13.7.2023 

Tutkimustodistus 13.7.2023 2.

Tutkimustodistus 13.7.2023

Tutkimustodistus 12.7.2023

Tutkimustodistus 9.3.2023 2.

Tutkimustodistus 9.3.2023

Tutkimustodistus 22.12.2022

Tutkimustodistus 26.9.2022

Tutkimustodistus 26.9.2022  2.

Tutkimustodistus 17.5.2022

Tutkimustodistus 10.3.2022

Tutkimustodistus 10.12.2021

Tutkimustodistus 20.9.2021

Tutkimustodistus 2 20.9.2021

Pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelmat, pohjavesien korkeuksia tarkkaillaan ja mitataan määräajoin. Osuuskunnassa on varauduttu työajan ulkopuolella tapahtuvien vikojen ja häiriöiden hoitamiseen varallaolojärjestelmällä.