Reisjärven Vesiosuuskunta

Reisjärven Vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1963. Osuuskunnan omistavat jäsenet. Vesiosuuskunta toimii Reisjärven kunnan alueella ja tavoitteena on toimittaa kuluttajien käyttöön talousveden laatukriteerit täyttävää vettä.

Laitoksella on kaksi vedenottamoa, jotka sijaitsevat Paavolanharjun ja Kantinkankaan soraharjuilla. Vettä ei osteta ulkopuolisilta toimittajilta, eikä sitä myöskään myydä muille tahoille.

Yleistä tietoa

  • Jäsenmäärä 1074 kpl
  • Vesijohtoverkostoa n. 273 km
  • Vesiliittymiä 1176 kpl
  • Laskutettu vesimäärä 257 620 m3 (v. 2021)
  • Henkilökuntaa 2 henkilöä
  • Hallituksen puheenjohtaja Mauri Heinonen
  • Toimitusjohtaja (sivutoiminen) Olli Jokinen
  • Liikevaihto 353 387,58 euroa (v. 2021)

 

Vesikoulu -mainoskuva

Joka päivä on vesi päivä -mainoskuva  Pytty -mainoskuva